२०४६ पछि बाँकेमा स्थापना भएका ठुला उद्योगको सूचि यस्तो छ

नेपालगन्ज – २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता उद्योग बिभागमा बाँकेमा सन्चालन गर्ने गरी ८८ वटा ठुलो लगानीका उद्योग दर्ता भए । दर्ता भएका सबै उद्योग सन्चालन भने भएका छैनन् । उद्योग बिभागका सूचना अधिकारी जिवनराज सेढाईका अनुसार कति सन्चालन पछि बन्द भए भने कति सन्चालन नै भएनन् ।

यहाँबाट ठाउँसारी गरेर अन्यत्र केही उद्योग गएका छन् । पश्चिम नेपालको औद्योगिक केन्द्र भनेपनि अन्यत्र भन्दा यहाँको उद्योग दर्ता र सन्चालनको अवस्था भने न्युन नै हो । उद्योग बिभागमा दर्ता भएका ८८ वटा उद्योगमा रु १६ अर्व ८० करोड लगानीको प्रतिबद्धता छ । सबै उद्योग सन्चालन भएको भए झण्डै ७ हजार ८ सय ६५ जनाले रोजगारी सिर्जना गर्थे । दर्ता भइ सन्चालनमा रहेका उद्योगले वर्षेनी लगानी थप गरेका छन् भने रोजगारी पनि बृद्धि गरेको पाईन्छ ।

स्रोत : उद्योग बिभाग

N REGISTRATION DATE INDUSTRY NAME ADDRESS TOTAL CAPITAL
1 2/6/2048 NEPALGUNJ NURSHING HOME बाँके जिल्ला 3,378,000
2 8/25/2048 HOTEL GAGAN PVT. LTD. बाँके जिल्ला 3,008,000
3 11/15/2048 GYAN FOOD PRODUCTS बाँके जिल्ला 23,160,000
4 12/12/2048 ANNAPURNA DAL UDYOG बाँके जिल्ला 11,000,000
5 12/12/2048 SHUVA LAXMI KHADY UDYOG बाँके जिल्ला 11,000,000
6 1/3/2049 HEALTH FOODS (NEPAL) PVT. LTD. बाँके जिल्ला 56,518,000
7 6/24/2050 GANESH BISCUIT UDHYOG PVT.LTD बाँके जिल्ला 15,000,000
8 12/15/2050 JAYANTA ELECTRODS PVT.LTD बाँके जिल्ला 15,500,000
9 1/2/2051 EVEREST KNIT INTERNATIONAL PVT.LTD बाँके जिल्ला 25,000,000
10 1/4/2051 KARNALI AIR SERVICE PVT.LTD बाँके जिल्ला 90,000,000
11 1/29/2051 KANCHANGUNJA KAGAJ UDHYOG PVT.LTD बाँके जिल्ला 738,066,000
12 3/1/2051 BAGESWARI IRON AND STEEL PVT.LTD बाँके जिल्ला 35,247,000
13 5/30/2051 ALANKAR METAL INDS बाँके जिल्ला 28,511,000
14 6/24/2051 HULAS BISCUIT AND CONFECTIONRY PVT.LTD बाँके जिल्ला 46,100,000
15 9/13/2051 BIKASH FLOUR MILLS PVT.LTD बाँके जिल्ला 130,031,000
16 9/22/2051 BHERI GAS UDYOG बाँके जिल्ला 23,514,000
17 10/16/2051 JYOTI FARMS PVT.LTD बाँके जिल्ला 35,000,000
18 12/13/2051 HIMALAYAN FLEMIX PVT.LTD बाँके जिल्ला 17,447,000
19 3/29/2052 NIROJAL PLASTIC UDYOG PVT. बाँके जिल्ला 205,660,000
20 4/30/2052 RAM WIRE PRODUCTION PVT.LTD बाँके जिल्ला 16,698,000
21 5/12/2052 BHERI FEED INDS PVT.LTD बाँके जिल्ला 16,000,000
22 5/14/2052 EVERGREEN FOOD & DAIRY PRODUCT PVT.LTD बाँके जिल्ला 49,120,000
23 11/2/2052 PRATIBHA RICE MILL बाँके जिल्ला 212,869,810
24 1/2/2053 VERI GAS UDYOG PVT.LTD बाँके जिल्ला 20,000,000
25 5/18/2053 NEPALGUNJ HOSPITAL RESEARCH & TRAINNING बाँके जिल्ला 82,822,000
26 5/31/2053 BANKE GAS UDHYOG PVT. LTD. बाँके जिल्ला 34,440,000
27 6/2/2053 TEK NURSHING HOUSE PVT.LTD बाँके जिल्ला 30,100,000
28 1/24/2054 MAHALAXMI ROSIN AND TERPENTINE INDS P.L. बाँके जिल्ला 69,789,000
29 3/25/2054 ANUPAM KHADYA UDYOG बाँके जिल्ला 49,966,000
30 5/13/2054 B.M. NEPAL HERBAL PROCESSING CO. PVT.LTD बाँके जिल्ला 39,877,000
31 5/24/2054 NEPAL POLY PACK PVT.LTD बाँके जिल्ला 399,100,000
32 8/29/2054 YETI AIRLINES PVT.LTD बाँके जिल्ला 735,000,000
33 11/5/2054 SAHASRA FOODS PRODUCT PVT.LTD बाँके जिल्ला 35,517,000
34 11/27/2054 G.S. PLYWOOD INDS. PVT.LTD बाँके जिल्ला 15,329,000
35 6/28/2056 S.T.S. AVIATION PVT. LTD., बाँके जिल्ला 475,703,000
36 8/20/2056 SWASTIK NON-FEROS METAL IND. PVT. LTD. बाँके जिल्ला 56,750,000
37 6/9/2057 SIMRIK AIR PVT. LTD. बाँके जिल्ला 280,805,000
38 8/13/2057 LAXMI CEMENT IND. PVT. LTD. बाँके जिल्ला 105,000,000
39 5/22/2058 ROYAL CABLE PVT. LTD. बाँके जिल्ला 136,365,000
40 9/26/2058 HULAS WIRE IND. PVT. LTD. बाँके जिल्ला 91,576,200
41 8/18/2063 JAY BAGESHWORI CEMENT INDUSTRY बाँके जिल्ला 100,000,000
42 11/13/2063 PANAS PHARMACUTICALS PVT.LTD बाँके जिल्ला 141,843,000
43 1/28/2064 S.R.KATTHA UDYOG PVT.LTD बाँके जिल्ला 19,000,000
44 1/16/2065 SHAKTI MAA CRUSHER INDUSTRY PVT.LTD बाँके जिल्ला 50,000,000
45 4/8/2065 HIGHLANDER AVIATION बाँके जिल्ला 65,228,000
46 8/19/2065 JAYA BAGESWORI OIL REFINERY UDYOG PVT.LD बाँके जिल्ला 100,000,000
47 8/26/2065 HOTEL SAKUNTALAM PVT.LTD बाँके जिल्ला 99,000,000
48 9/4/2065 JAYA HANUMAN GUTKA INDUSTRY PVT.LTD बाँके जिल्ला 15,000,000
49 10/13/2065 JAYA SHANTI INSTITUTE PVT.LTD बाँके जिल्ला 3,200,000
50 1/17/2066 J H INDUSTRY PVT.TLD बाँके जिल्ला 15,000,000
51 8/23/2066 SOAP & CHEMICALS PVT.LTD बाँके जिल्ला 49,000,000
52 9/16/2066 MANAKAMANA ROSIN & CHEMICALS बाँके जिल्ला 46,000,000
53 9/23/2066 SARADA ROJIN & TARPENTINE INDUSTRY PVT.D बाँके जिल्ला 47,000,000
54 7/15/2067 SIDDHATHA BUSNESS GROUP OF HOSPITALITY T बाँके जिल्ला 50,000,000
55 7/7/2068 SURYA SHAKTI OXYGEN GAS UDYOG बाँके जिल्ला 48,000,000
56 7/20/2069 JAYA BAGESHWORI CEMENT PVT. LTD. बाँके जिल्ला, गनापुर गा.वि.स.-५ 300,000,000
57 10/19/2069 BHAGESHWOR MINERALS PVT. LTD. बाँके जिल्ला, शम्सेरगञ्ज गा.वि.स. वडा नं. ७ 30,000,000
58 1/4/2070 LORD BUDDHA EDUCATIONAL ACADEMY LIMITED बाँके जिल्ला, नेपालगञ्ज न.पा. वडा नं. १६ ###########
59 1/15/2070 BIOSIS NEPAL PVT. LTD. UNIT 4 बाँके जिल्ला, नेपालगञ्ज नगरपालिका 13,500,000
60 6/22/2070 BHERI DISTILLERY & ALLIED INDUSTRIES PVT. LTD. बाँके जिल्ला, कम्दी गा.वि.स. वडा नं. ६ 250,000,000
61 10/3/2070 SATYA HERBAL PRODUCTS PVT. LTD. बाँके जिल्ला गनापुर गा.वि.स. वडा नं. ५ 40,000,000
62 2/22/2071 IDEAL PHARMACEUTICALS COMPANY PVT. LTD. बाँके जिल्ला भवानियापुर गा.वि.स. वडा नं. ७ 332,089,000
63 7/5/2071 OM GANAPATI INDUSTRIES PVT. LTD. बाँके जिल्ला गनापुर गा.वि.स. वडा नं. ८ 44,400,000
64 9/1/2071 SOALTEE SIBKRIM HOTELS AND RESORTS PVT. LTD. बाँके जिल्ला बासुदेवपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ 441,770,000
65 10/28/2071 KALPATARU HOTEL AND KAUSHIKI BANQUET PVT. LTD. बाँके जिल्ला नेपालग‌‌ंज नगरपालिका वडा नं. ५ 50,000,000
66 11/3/2071 SOALTEE HOSPITALITY LIMITED बाँके जिल्ला, करकाण्डो गा.वि.स. ७ 500,000,000
67 12/25/2071 KANTIPUR PUBLICATION PVT. LTD. (BRANCH-3) बाँके जिल्ला नेपालग‌‌ंज नगरपालिका वडा नं. २४ 49,500,000
68 5/1/2072 AGUAONE AND COMPANY PVT. LTD. बाँके जिल्ला नेपालग‌‌ंज नगरपालिका वडा नं. २४ 5,000,000
69 6/7/2072 TAROO GARMENTS PVT. LTD. बाँके जिल्ला कोहलपुर गा.वि.स. वडा नं. १ 10,000,000
70 1/8/2073 HOTEL WHITE HOUSE REGENCY PVT. LTD. बाँके जिल्ला गनापुर गा.वि.स. वडा नं. १ 284,900,000
71 1/29/2073 JAYA BAGESWORI ROTO MOULDING INDUSTRIES बाँके जिल्ला खजुराखुर्द गा.वि.स. वडा नं. ३ 98,200,000
72 2/27/2073 H.O. OXYGEN INDUSTRIES PVT. LTD. बाँके जिल्ला नेपालग‌‌ंज नगरपालिका वडा नं. २२ 35,000,000
73 12/18/2073 OPPO DS PVT. LTD. BRANCH UNIT 6 बाँके जिल्ला नेपालग‌‌ंज नगरपालिका वडा नं. १ 5,000,000
74 12/22/2073 MANSAROVAR HOLIDAYINN PVT. LTD. बाँके जिल्ला कोहलपुर गा.वि.स. वडा नं. १ 350,000,000
75 1/15/2074 NEPAL COLD STORAGE AND WAREHOUSING PVT. LTD. बाँके जिल्ला सीतापुर गा.वि.स. वडा नं. ४ 150,000,000
76 1/22/2074 SOALTEE SIBKRIM HOTELS AND RESORTS PVT. LTD. BRANCH UNIT 1 बाँके जिल्ला नेपालग‌‌ंज नगरपालिका वडा नं. १९ 60,000,000
77 4/2/2074 SAGARMATHA STEELS INDUSTRIES PVT. LTD. बाँके जिल्ला कटकुइया गा.वि.स. वडा नं. ४ 240,000,000
78 6/2/2074 JAY AMBE STEELS PVT. LTD. बाँके जिल्ला खजुराखुर्द गा.वि.स. ###########
79 8/6/2074 VIVO MOBILE NEPAL PVT. LTD. BRANCH 5 बाँके जिल्ला, नेपालगञ्ज उप म.न.पा. ४ 3,000,000
80 9/16/2074 NEPAL WELLHOPE AGRITECH PVT. LTD. BRANCH UNIT 2 बाँके जिल्ला शम्सेरगञ्ज गा.वि.स. वडा नं. ८ 240,000,000
81 10/10/2074 GOLDEN GAMING INTERNATIONAL PVT. LTD. बाँके जिल्ला नेपालग‌‌ंज नगरपालिका वडा नं. ३ 150,000,000
82 10/28/2074 VARSHA RECYCLING INDUSTRIES PVT. LTD. बाँके जिल्ला शम्सेरगञ्ज गा.वि.स. वडा नं. ८ 240,000,000
83 11/14/2074 VIKASH FLOUR MILL PVT. LTD. BRANCH 1 बाँके जिल्ला कोहलपुर गा.वि.स. वडा नं. १ 245,000,000
84 4/27/2075 KRISH MOTOR PVT. LTD. बाँके जिल्ला नेपालग‌‌ंज नगरपालिका वडा नं. १७ 244,000,000
85 5/4/2075 GANAPATI DOOR AND PLYBOARD INDUSTRIES PVT. LTD. बाँके जिल्ला कोहलपुर गा.वि.स. वडा नं. १ 241,566,000
86 5/18/2075 HOTEL CENTRAL PLAZA PVT. LTD. बाँके जिल्ला कोहलपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ 600,000,000
87 6/14/2075 BHERI ANCHAL YATAYAT SEWA COMPANY PVT. LTD. बाँके जिल्ला नेपालग‌‌ंज नगरपालिका वडा नं. ४ 150,000,000
88 8/7/2075 JACKPOT GAMING CENTER PVT. LTD. बाँके जिल्ला नेपालग‌‌ंज नगरपालिका वडा नं. ५ 137,500,000
प्रकाशित मितिः शनिबार, अशोज ११, २०७६     8:59:58 AM